Ngenndi Muritani

Ñalngu 28 Jolal (November) hitaande 1960 woni ñalngu ngu leydi Muritani heɓnoo jeytaare mum. Ngenndi ndi rimɗi he njiimaandi tuubakooɓe. Ko hannde waɗi duuɓi 59, kono mbele won ko jeytaare nde nafi? Mbele jeytaare nde ina tabiti? So en ƴeewii, hannde, ko ɓuri heewde he ngenndiiji gonɗi he doŋre Afrik ko Farayse jogii geɗe maɓɓe. Alaa ko ɓe mbaawi siynude so Faraysenaaɓe tawaaka. Kala jooɗiiɗo he jappeere laamu, so wonndaani he Faraysenaaɓe laamu mum juutataa.

Ko wonaa ɗum koo, leydi njogiindi ngalu e wertaango leydi yaajngo e yimɓon seeɗa so waɗii heege won mbo waɗaani ko fotnoo waɗde. Ñalawma garɗo fof, cikkattaa ko oon ñalawma ɓuri ñaŋngude e ñirɓinanaade miskineeɓe. Alɗuɓe ina ɓeydoo alɗude. Waasɓe ina ɓeydoo waasde. Warngooji ina ɓeydoo heewde ngati sagataaɓe semmbolinɓe ɓe semmbe mumen fotnoo gollireede ngam ɗowde renndo njeebaama. So huunde waɗaaka ɗo foti waɗeede ɗo, ɗum waɗa hoore mum ɗo haanaani waɗeede ɗo.

Haŋki kaŋŋe njiytaama, hannde Ndeelam Kuɓɓam (pétrole) yiytaama, janngo ne goɗɗum e goɗɗum maa njiyte kono ellee tan baasal woni ko e ɓeydaade kala nde geɗe gaddooje ngalu njiytaa. Laamiiɓe ɓe ko kooninkooɓe, ko deedi maɓɓe e leƴi maɓɓe tan ɓe ngoƴaa. Laamɓe wuuriiɓe wuuraniiɓe fasiraaɓe mumen. Eɓe ngaawa ngañngu hakkunde ɓesngu leydi. Lekki ngañngu fuɗi hakkunde ɓaleeɓe e woɗeeɓe faaytuɓe koye mumen ngabbitii he aarabaagal.

Ngenndi Muritani ɗo leñol gootol fawaa he leƴƴi leydi no kuuɓirnoo. Ɗo ɓaleejo jaggiraa no neɗɗel ɓurngel jaasde he aduna…ekn
Mi haaɗna ɗoo gila juutaani

E kuɗol: ✍️ Mohammed Jallo

Leave a Reply