Jogiiɗo balmol mbari Alhaji Saidu Kolaku, ardiiɗo dental waynaaɓe anndiraaga Miyatti Allah haa diiwal Adamaawa.

Tuumaaɗo man boo yalɗiri saare maako haa Sabon Pegi nder hukuuma pamara Moyo Belwa o fiɗi mo faa maayri haande ɗo ñalaande dewo.

Binndoowo dental waynaaɓe Miyatti Allah, Mallam Baba Usman tabbitini ɗaɓɓitooɓe kubaruuji fe’anki lamar ka’an haa o tinndini mbariki Alhaji Kolaku dow waawana kippol ñamñamtiral on dow kanko balliti orngal rentooɓe haa ko laarani nanguki mabooɓe bee ndeya go kuuɗe saata gikku’en nder diiwal Adamaawa no foti.

Abubakar Al-sow Dakiɗo Humpiti.

Leave a Reply