Fulfulde24

Ardiiɗo Muhammadu Buhari holliri no Naajeeri’en majjini Nayra tiriliyon gootol e innde kuuɗe suɓurɗe.

Keerɗinaande EFCC nangi arɗo suɓurde feere bee aybe jamba Nayra miliyon 2.3 haa diiwal Kaduna.

Soji’en leydi Naajeeriya sannkiti mooɓgal Boko Haram’en haa diiwal Borno ɓe japti mbalmi ɗuuɗɗi haa maɓɓe.

Joonde ndotti’en Naajeeriya nodditiri koo’aago jaburɗe dow ñawdooɓe ɓe ɓe kokkata foondol fewre nder leydi ndiin.

Mawɗo diiwal Kano bi’eteeɗo Abdullahi Umar Ganduuje holli tamɓeran maako ka sooyeende hiitordu fuɗɗa boliiɗe haa diiwal ngal.

Joonde diidaaɗi diiwal Kaduna waati jooɗe dow ketol ceede hitaande 2020.

Darke’en waɓɓe haa wuro Kwali wango galluure Abuja wuli gujjo mo wujji Mashin.

Joonde diidaaɗi diiwal Lagos barri hooreejo aynooɓe keeri (Custom) dow o fooɗa hakkiilo gollooɓe maako ɓe acca ɓilluki soorooɓe mootaaji nder diiwal ngal

Ɗum taski kippol feere haa wuro Jerablus wango ɗakki keeri Turkiyya e Siiriya haa ɗum resi bomji dow mashin ko waɗi sanadu mayde goɗɗo gooto waɓɓe 4 boo nawnake.

Ɗum binndi binndol wonnugo Juldamku haa yiɓaalo juulurde jaami’awa Faransa.

Aagal temere kosɗe bi’eteengal Totinham maadi Kooci maaga, Mauricio Pochettino ɓaawo duuɓi 5 o ɗon arda aagal ngal.

Leave a Reply