MAANDITAARE BOOMAARE

Lewru jolal jolanaani leñol am
E ndu lewru henndu lor e meseer moyli e leydi am
Ko wonno ñalngu ɗelñitere ndimaagu am
Wontii ñalngu muusalla e bojji ngenndi am
Wul Taaya taaynii kala jikke e jimme e Fuuta am.
Maaje bojji e ƴiiƴe o walnii e Waalo am.
Girji makko o hursinii haa Gidimaga am.

28 jolal jolanaani leñol am

28 kooninke ɓaleejo njargaa jamma jeeytaare am
Ko koloñaal jommbaani o rufi dum e jey baaba am.
Gaño dawri ñifde kala hoodere ɓaleere e leydi am.
Laamu warhooreewu sari leñamleñamaawu e ngenndi am.

He dow ŋañaŋañalde o tekki jamfa
o takki jamfa koninkoo6e Fuuta.

Jamma 28 jolal jolanaani leñol am to Inal
Mi woyii yargaa6e e seddeende to Inaal
Koolol borjeende lenngaa gila mutal haa puɗal.
28 koninke toɗɗaa e doggol ina ɗeɗɗoyee e ɓoggol
Ngam semmbinde e belaaɗe dawrugol kiiɓal

Jamma 28 jolal jolanaani leñol am.

Kono ɓerɗe ƴerii e Abdullaay e Umar worɓe Njaawaldi
Yumma gooto e baaba gooto njiydi be ngubbidii
Ko kuraaji ɓe mberlii adaa naatde ɓoggi
Ngañgu maɓɓe timmii e warngo ɓikkon yumma Njaawaldi.
Sammba Sumarel e o jamma ɓe njargii,
Sammba mo baaba Bokar gorko mo Bilbasi.
Tokara makko Sammba Demmba Kulibali ɓe nguddirii
korsudo baaba Demmba ɓe naworii ko toon heddii.
Ko ɓuri duubi dutal, o jamma yejjitde min jogoraani.

28 jolal jolanaani leñol am.
6e hudaaɓe jaasɓe mbonnii leydi am,
ngubbii mahgol ngootaagu e ngenndi.am,
ngaawi jalludi ngañantumaagu e ɓesngu am

Ko wonno jamma wellitaare e weltaare
wontii jamma boomaare e sunaare.

28 jolal jalanaani leñol am.
Sagataaɓe teelii he gasɗe ɗe maantaaka.
Hay njanalon ɓe mbaɗanaaka be kaandinaaka.
lootde 6e e juulde 6e kam hoyɗaaka.

28 jolal jolanaani leñol am

Maawuya lorii tuddule baasal e nder majal
O woynii cim-cim mawdo jom duubi dutal
O werlii seemeɓɓe e baayeeji e karawal
O soñii sagataaɓe laatinoo6e calɗi leñol.
O jamma nibbo jolal e jeereende Inaal.
Min njejjittaa ngol ciimtol haa buutufal.
Mo weltanii jamma 28 jolal min mbaɗa ɗum beeynel
Min mberlo ɗum e caanngol nantetaake no olel.
28 jolal jolanaani kadi jalanaani leñol am e daartol.

Kaaw Tuure to Jowol.

Leave a Reply